Administrativ Rådgivning
Lars Stigberg AB

Engvallsvägen 19
147 63 Uttran
08-530 344 95    070-318 11 36
  Affärsidé

Att tillsammans med dig som kund, genomföra förbättringar med hjälp av IT som leder till bättre resultat i verksamheten. Målstyrning och NYTTO-analys är väsentliga inslag för att få informationssystemen att bli en naturlig del av verksamheten.

Arbetssättet är oberoende av bransch eller storlek på verksamheten.

Förändringskompetensen bygger på 25 års erfarenheter i ledande roller inom PHILIPS-koncernen och verksamheten som förändringskonsult sedan 1987.

Kompetensen förstärks av metoder som PENG och RODER samt medlemskap i nätverk som Samverkande Ledningskonsulter (SLK) och RODER.

 

 
  Beställ

  Beställ